Bunad og bunadbruk i Vestfold fra 1870 til 1920. Torsdag 15. november kl 19.

15. nov 2018

Siden slutten av 1800-tallet har bunadene blitt brukt til spesielle anledninger av folk som ellers fulgte samtidens mote. Å kle seg i klær som lignet folkedrakter ble en måte å uttrykke nasjonalfølelse på. Fra 1870-tallet fikk bunadene et nytt innhold med norskdomsrørsla. Bevegelsen ønsket å bygge en ny norsk kultur med grunnlag i den gamle bygdekulturen. 1. konservator Lise Emilie Talleraas, vil med utgangspunktet i fotomateriale og bevarte bunadsdeler fortelle mer om dette.

I samarbeid med Vestfold Historielag og Vestfold Husflidslag

Inngangsbillett kr 100,- per person.

Forrige artikkelVestfold under første verdenskrig. Søndag 11. november kl 13.
Kontakt museet