Slottsfjellsmuseet

Slottsfjellsmuseet fra Farmannsveien, Tønsberg

Midt i Tønsberg, i vakre omgivelser ved foten av Slottsfjellet, ligger Slottsfjellsmuseet.

Museet og området rundt er et sammenhengende kulturminne , som representerer byens lange historie, med bl.a. byløkker, markering av teglovn fra middelalder og museets bygdeavdeling. Ruinparken på Slottsfjellplatået viser rester etter en av landets og Nordens største middelalderborger.

Slottsfjellsmuseet vil med tiden bli et sentralt middelaldermuseum hvor byens og Vestfolds historie sees i sammenheng med nasjonale og internasjonale interesser.  Nye middelalderutstillinger vil inkludere byen og Slottsfjellet med Tallak og museumsområdet. Slagordet ”Med en levende middelalder inn i fremtiden” vil gi en pekepinn på hvordan museet ønsker å møte publikum fra 2012.

Vikinghallen

I museets Vikinghall presenteres Norges fjerde vikingskip, handelsskipet fra Klåstad, det eneste bevarte vikingskip som er plassert utenfor Oslo. I tillegg finnes historien om Osebergfunnet, gravskipet med Europas største vikingfunn, funnet ca tre km nord for sentrum av Tønsberg.

Svend Foyn og Tønsberg

Historien om hvalfangstpioneren Svend Foyn og hans rolle i byen og samfunnet for øvrig, blir presentert i en utstilling i tilknytning til Hvalhallen. Både sel- og hvalfangst ble viktige næringsveier i 1800-tallets Norge og Svend Foyn var en ivrig pådriver og utvikler av tekniske forbedringer. Han etterlater seg mange spor i Tønsberg. En rekke bygninger og steder forteller fremdeles historien om et religiøst liv, en arbeidsgiver som sørget for sine arbeidere, om barndomshjem og om hans mange bidrag til fellesskapet.

Hvalhallen

Utstillingen ”Hvalhall” viser hvalskjelett fra de vanligste hvalsorter det ble drevet fangst på.  Blåhvalen, verdens største dyr, var ca 27 meter lang og kan ha veid opp mot 150 tonn. Spekket til blåhvalen kunne gi opptil 100 fat olje. Blåhvalskjelettet er det største bevarte skjelettet vi kjenner.

Vestfold-gården

På Tallak, platået mellom selve Slottsfjellet og hovedmuseet ved Farmannsveien, ligger museets friluftsavdeling.

Vestfold-tunet ble anlagt på 1940-50 tallet som en typisk Vestfold-gård, og inneholder flere tilflyttede hus fra ulike deler av fylket. Her finnes våningshus fra 1700-tallet, laftet tømmerbygning med svalgang fra 1600-tallet, sjømannens bolig, låve, smie, seteranlegg og Vestfolds eldste profane bygning, et middelalderloft, datert 1407.

De fleste av bygningene er åpne for publikum ved omvisning.

Seterkaféen

I tilknytning til Vestfold-tunet er Seterkafeen åpen for bevertning. I lyse, moderne lokaler ønsker Slottsfjellsmuseet velkommen til Kastellkafeen!

Velkommen til Slottsfjellsmuseet!

Forrige artikkelKart over Slottsfjellsområdet Neste artikkelSlottsfjellplanen
Kontakt museet