Kringsatt – krig i Vestfold

Borgerkrigstid I Vestfold 1130 – 1240
I slutten av 1120-årene kom en ung ire til Norge. Han kalte seg Harald Gille og påsto han var sønn av kong Magnus Berrføtt. Ved å gå over ni glødende plogjern i Sem kirke, beviste Harald at han snakket sant. Harald ble deretter hyllet til konge på Haugar – og er kjent som mannen som innledet den 100 år lange ufredsperioden i norsk middelalderhistorie.

Slottsfjellsmuseets middelalderutstilling omfatter borgerkrigstiden og sentrale hendelser fra Tønsberg og områdene rundt, og slagene på Re og kong Sverres beleiring av Slottsfjellet vil være sentrale tema.

Fem år I krig 1940 – 1945

Utstillingen vil bli tatt ned i løpet av våren/sommeren 2019. Ny utstilling kommer i løpet av høsten 2019.

 
Foruten borgerkrigsperioden foregikk det også krigshandlinger under annen verdenskrig i Vestfold. Slottsfjellsmuseet presenterer øyenvitneskildringer fra personer som har vært med på dramatiske hendelser, med hovedvekt på motstandsgruppen Milorgs virke. Skildringene fremstilles sammen med aktuelle gjenstander.

Betraktninger rundt fenomenet krig og aktualisering av spørsmål rundt menneskets iboende tilbøyelighet til konflikt vil være gjennomgående. I utstillingen møter vi sterke fortellinger og det vil være rom for ettertanke.
Togsabotasje på Kjelle

Bildet viser togsabotasjen på Kjelle under krigen.

Se også utstillingen Vikinger i Krig på Midgardsenteret!

Forrige artikkelVestfoldtunet på Tallak Neste artikkelUtstillingen "Berget og byen"
Kontakt museet