Svend Foyn og hvalen

Hvalfangstens historie formidles gjennom utstillingen om Tønsbergmannen, fangstmannen og pioneren Svend Foyn. 1800-tallets utvikling av nye fangstmetoder sees i sammenheng med annen industriell utvikling, som ledd i den industrielle revolusjon. Foyns tilknytning til Tønsberg er et sentralt tema. Gjennom lokalhistorien får vi innblikk i 1800-tallets sosiale forhold, med blant annet arbeiderboliger for sjøfolk og tilrettelegging for religiøst liv.

Flere hvaltyper av de spektakulære og over 100 år gamle hvalskjelettene vises i Hvalhallen, og dimensjonene forklarer den utfordringen fangstmennene hadde.

En autentisk film fra 1900-tallets hvalfangst i Antarktis kan vises avslutningsvis, og undervisningsopplegget kan kombineres med en rusletur i sentrum i Svend Foyns fotspor.

Undervisningen kan tilrettelegges for elever fra ulike alderstrinn. Opplegget vil vare ca. to timer.

Ta kontakt for nærmere informasjon.

Forrige artikkelSkoletilbud på Slottsfjellsmuseet i 2017 Neste artikkelKastellkafeen og Seterkafeen
Kontakt museet