Svend Foyn og hvalen

Hvalfangstens historie formidles gjennom utstillingen om Tønsbergmannen, fangstmannen og pioneren Svend Foyn. 1800-tallets utvikling av nye fangstmetoder sees i sammenheng med annen samfunnsutvikling og som ledd i den industrielle revolusjon. Foyns tilknytning til Tønsberg er et sentralt tema. Gjennom lokalhistorien får vi innblikk i 1800-tallet.
Flere hvaltyper av de spektakulære og over 100 år gamle hvalskjelettene vises i Hvalhallen, og dimensjonene forklarer den utfordringen fangstmennene hadde.
En autentisk film fra 1900-tallets hvalfangst i Antarktis kan vises avslutningsvis, og undervisningsopplegget kan kombineres med en rusletur i sentrum i Svend Foyns fotspor.

Kontakt museet