Vestfoldtunet på Tallak

Vålehuset på Vestfold-tunet

På Tallak, platået mellom selve Slottsfjellet og hovedmuseet ved Farmannsveien, ligger museets friluftsavdeling. Vestfoldtunet ble anlagt på 1940-50 tallet som en typisk vestfoldgård og inneholder 14 tilflyttede hus fra ulike deler av fylket.

Det rødmalte ”Vålehuset” er et våningshus fra 1700-tallet fra Hem gård i Undrumsdal.

Den laftede tømmerbygningen med svalgang er fra 1600-tallet og er plassert på tunet som en kårbolig, men var opprinnelig våningshus på Hynne gård i Høyjord.

Den store låvebygningen er fra Bøen gård i Andebu, bygget tidlig på 1800-tallet.

Videre langs stien ved låven mot sjøen, ligger sjømannens bolig, ”Nøtterøyhuset”, slik det sto på Smidsrød tidlig på 1800-tallet.

Vestfolds eldste profane bygning, et middelalderloft, er fra Heierstad gård i Hof og er datert 1407.

Smie, kullhus og tørkehus på nordsiden av gården er plassert i god avstand fra gårdsbygningene, opprinnelig på grunn av brannfaren.
Seteranlegget ligger i avstand fra gården mot sør, inntil Seterkafeen, som om sommeren er åpen for bevertning.

Heierstadloftet fra middelalder, datert 1407

Forrige artikkelHvalhallen Neste artikkelKringsatt - krig i Vestfold
Kontakt museet