Arkitektur på Vestfoldtunet

De laftede tømmerhusene på Vestfold-tunet viser en lang tradisjon innen norsk byggeskikk.

o Seteranlegget med årestua fra 1800-tallet viser middelalderens boform, med bl.a. åre og ljore.
o Loftet er datert 1407, og er Vestfolds eldste bygning (utenom kirkene).
o Hynnestua fra Andebu, fra slutten av 1600-tallet, har svalgang og inngang rett inn i stua. Her ser vi utviklingen fra middelalder, med tregulv, peis, vinduer og møbler.
o Vålehuset fra Hem fra sist på 1700-tallet viser en type midtgangshus med sentral inngangsdør, innebygget svalgang, store vinduer, panel, takstein, innvendig trapp, og jernovn.
o Nøtterøhuset viser en typisk bolig fra kystkulturen, påbygget i flere epoker, slik det er vanlig til alle tider.

Menneskers behov til ulike tider er representert i utviklingen av norsk byggeskikk. Dessuten kan sosialhistorien fortelles gjennom bygningshistorien, med bl.a følgende tema: kårbolig, legdvesen, skysstasjon, seterliv, herskap og tjenere, hygiene og gjestebud.

Undervisningen kan ta utgangspunkt i ulike tema og tilrettelegges for mange aldertrinn.

Ta kontakt for mer informasjon

Kontakt museet