Det angår også deg

Slottsfjellsmuseet tilbyr et undervisningsprosjekt om Holocaust i Tønsberg.

Flere jødiske familier bodde i Tønsberg i perioden før 2. verdenskrig. Vi følger tre av familiene gjennom førkrigstiden og under de dramatiske hendelsene fram til 1942 og deportasjonen til Auschwitz.

Gjennomføringen av undervisningen:
Skoleelevene møter på Slottsfjellsmuseet. Vi starter med vandring til de tre stedene i byen hvor det er lagt ned minneplater over de drepte jødene. Minneplatene, kalt Snublesteiner, er nedfelt i fortauet utenfor stedet familiene drev sine forretninger.
Etter byvandringen viser vi lysbilder og gir et kort resyme av bakgrunn og situasjoner som førte til nazistenes ønske om å tilintetgjøre alle jøder.

Underveis kan vi diskutere spørsmål som:
– Kan dette skje i dag?
– Hva er et demokrati?
– Er demokratiet vårt god nok beskyttelse for den enkelte?

Undervisningen gjennomføres på ca. 1 ½ time.

Kontakt museet