Fra Oseberg til Klåstad – fra gravskip til handelsskip

Vikinghallen tar utgangspunkt i handelsskipet fra Klåstad, Norges fjerde bevarte vikingskip. Kunnskap om vikingtidens skip, skipsbygging, handelsruter og dagligliv er tema i utstillingen. I tillegg presenteres historien om Osebergfunnet, statusskipet fra 800-tallet, hvor to kvinner ble gravlagt. Gravskikker, mytologi og hverdagsliv blir formidlet gjennom gjenstandskopier og bilder. Livet på gården, husholdning, samferdsel og tekstiler er eksempler på temaer. Velkommen til et spennende møte med vikingtida!

Undervisningen kan tilrettelegges for ulike alderstrinn.

Ta kontakt for mer informasjon.

Kontakt museet