Kringsatt – krig i Vestfold

”Borgerkrigstid i Vestfold 1130 – 1240”
Perioden forteller om en 100års lang ufredstid i Norge, med gjentagende kamper om hvem som skulle ha kongsmakt i landet. Tønsberg var den eneste byen i middelalderens Vestfold, og utstillingen tar utgangspunkt i hendelser i byen og omegn, men setter dem inn i en nasjonal sammenheng.
o Hvem var Harald Gille – som kom fra Irland og sa han var norsk kongssønn?
o Hvordan foregikk en kongehylling på Haugating?
o Hvorfor gikk kong Magnus til Re for å kjempe?
o Hvordan klarte kong Sverre å vinne over baglerne og den sterke borgen på Slottsfjellet?

”Fem år i krig 1940-1945”

Utstillingen vil bli tatt ned i løpet av våren/sommeren 2019, ny utstilling åpner høsten 2019.

I tillegg til borgerkrigstiden i middelalderen fant det sted krigshandlinger i Vestfold også under 2. verdenskrig. Utstillingen ”Fem år i krig” presenterer øyevitneskildringer fra noen av dem som opplevde krigens dramatiske situasjoner. Vi lar motstandsgruppen Milorg representere motstandsarbeidet i Vestfold. Vi møter sterke og tankevekkende fortellinger som åpner for diskusjon og kanskje for behov til stille ettertanke.
Aktuelle gjenstander underbygger hvordan livet kunne leves i en krigssituasjon.
• Hva er krig?
• Er menneskets tilbøyelighet til bruk av vold medfødt?
• Er vi ansvarlige for våre handlinger?
• Forklar ideologiene nazisme, kommunisme, fascisme.
• Hva er et demokrati?

Begge krigsutstillingene kan sees i sammenheng, men de står også trygt på egne ben. Et eget undervisningsopplegg for utstillingen ”Fem år i krig” er utarbeidet for elever i 8. – 10. klassetrinn, og ”Borgerkrigstiden” har et formidlingsopplegg for elever fra 5. – 7. klassetrinn.

Kontakt museet