Svend Foyn og hvalen

Hvalfangstens historie formidles gjennom utstillingen om Tønsbergmannen, fangstmannen og pioneren Svend Foyn. 1800-tallets utvikling av nye fangstmetoder sees i sammenheng med annen industriell utvikling, som ledd i den industrielle revolusjon. Foyns tilknytning til Tønsberg er et sentralt tema. Gjennom lokalhistorien får vi innblikk i 1800-tallets sosiale forhold, med blant annet arbeiderboliger for sjøfolk og tilrettelegging for religiøst liv.

Flere hvaltyper av de spektakulære og over 100 år gamle hvalskjelettene vises i Hvalhallen, og dimensjonene forklarer den utfordringen fangstmennene hadde.

En autentisk film fra 1900-tallets hvalfangst i Antarktis kan vises avslutningsvis, og undervisningsopplegget kan kombineres med en rusletur i sentrum i Svend Foyns fotspor.

Undervisningen kan tilrettelegges for elever fra ulike alderstrinn. Opplegget vil vare ca. to timer.

Ta kontakt for nærmere informasjon.

Forrige artikkelSkoletilbud på Slottsfjellsmuseet Neste artikkelKastellkafeen og Seterkafeen
Kontakt museet